ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ПРЕДМЕТ

 Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на Modeteka.bg, които уреждат правилата за използването на Modeteka.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с Modeteka от този електронен магазин.

 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОДЕТЕКА

 2.1. „Модетека“ ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление в София 1000, ул. Уилям Гладстон 41, с ЕИК 203907841 (наричано за краткост по-долу „Modeteka“, „нас“ или „ние“).

2.2. Modeteka администрира Сайта и електронния магазин Modeteka.bg („Сайт“). Можете да се свържете с Modeteka на посочения по-горе адрес или на и-мейл адрес hello@modeteka.bg.

3.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на Modeteka са задължителни за всички потребители на Сайта.
3.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Modeteka по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
3.4. Modeteka има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
3.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ние ще публикуваме промените в Сайта. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3.7. Ние полагаме всички разумни усилия за да поддържаме точността на информацията, представена в Сайта, както и да покажем адекватно нашите продукти, включително техния състав и цветове. Цветът, който виждате, зависи от Вашата компютърна система и ние не можем да гарантираме, че Вашият компютър ще покаже вярно тези цветове. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност от Modeteka за такива несъотвествия.

3.8. Характеристиките или цените на Продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни от Modeteka по всяко време и могат да съдържат грешки.

3.9. Всички предлагани дрехи и аксесоари („Продукти“) на Сайта са втора употреба, до колкото в описанието на съответния продукт не е посочено друго.
3.10. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Modeteka се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
3.11. Всички Продукти, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
3.12. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Modeteka не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 4.ПОРЪЧКА

4.1. Клиентът може да прави поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Продукти в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната поръчка.
4.2. Всеки един добавен в кошницата за покупки Продукт е достъпен за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на Продукти в кошницата за покупки, без да бъде приключена поръчката не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продуктите.

4.3. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на Modeteka да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.4. Клиентът може да направи поръчка като Гост или чрез регистрация в Сайта; за повече информация виж тук.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответния Продукт от Modeteka срещу заплащане.
5.2. Ние ще Ви изпратим уведомление (по имейл или по телефона) за регистриране на Поръчката в системата ни, което не означава приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й.
5.3. В този смисъл Modeteka има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Modeteka уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. Ако вече сме получили плащане за такава поръчка, ще се опитаме да възстановим съответната сума, като използваме същия начин на плащане, който е бил използван за извършване на плащането. Ако поради някаква причини е необходимо друго уреждане на случая, ще Ви уведомим.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Modeteka и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Modeteka, че е готов да изпрати Продуктите от поръчката.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и Modeteka, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Modeteka в Сайта.

6. ПЛАЩАНЕ

6.1. Всички цени на Продуктите на Сайта са крайни, обявени са в лева с включени всички изисквани по закон данъци или такси.
Кредитна карта или дебитна карта

6.2. До колкото Сайта предвижда възможността за плащане с кредитна или дебитна карта, можете да въведете данните за Вашето плащане в момента, в който правите поръчката, като използвате валидна кредитна или дебитна карта. Modeteka си запазва правото да провери валидността на кредитната или дебитната карта, нейния статус по отношение на стойността на поръчката и дали данните за адреса на купувача са правилни. Възможно е да откажем да изпълним поръчки в зависимост от резултатите от тези проверки.

6.3. Можете да изберете да платите чрез наложен платеж при получаване на стоките.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Modeteka не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Същото важи и за плащанията, които Modeteka прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

7. ДОСТАВКА

7.1. Modeteka се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента, като доставките се извършват само на територията на България. Повече детайли относно куриеретие, с които Modeteka работи както и цената на доставката може да намерите тук.
7.2. Modeteka се стреми да изпраща поръчките за най-краткото възможно време и в реда, по който са били направени. Нашата цел е да доставим поръчката в рамките на 3 до 4 работни дни след потвърждаването й. Макар че се стремим да извършим доставката в посочения интервал, доставката може да отнеме по-дълго поради неочаквани събития. В случай че времето за доставка надвиши 30 дни, можете да отмените поръчката си.

7.3. Детайлите по отношение на доставката на Продуктите включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение за Modeteka за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Modeteka, че ще достави Продуктите не е спазена.

7.4 В случай, че в акаунтът на клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 8. ОТТЕГЛЯНЕ НА ПОРЪЧКАТА

 8.1. Можете да отмените или да върнете поръчката от датата, на която поръчате, до 7 дни след получаване на поръчаните стоки. Ако сте заплатили стоките, ще Ви възстановим сумата, но няма да включва разходите за доставка от Modeteka до клиента, както и няма да включва разходите за връщане на стоките до Modeteka.

8.2. Клиентът поема всички преки разходи по връщането на Продукти в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: Модетека ООД, ул. Петър Парчевич 62, София 1000, като междувременно уведоми Modeteka за това на hello@modeteka.bg.

8.3. Modeteka гарантира пълно възстановяване на заплатената сума, както е описано по-горе, при положение че всички Продукти бъдат върнати в същото състояние, в което са били, когато сте ги получили. Това означава, че стоките не трябва да са повредени, замърсени, изпрани, променяни или носени (освен да бъдат премерени) и че всички етикети или обозначения трябва да бъдат на мястото си.

8.4 Modeteka се задължава да възстанови съответната платена сума в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението от клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от клиента

8.5. Modeteka има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Продукти.

 9. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки, авторски права, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Modeteka и остават собственост на Modeteka.
9.2. Нищо в сключения между Modeteka и клиента договор няма да се счита като разрешение от страна на Modeteka клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Modeteka върху Съдържаниет. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Modeteka.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Лични данни по смисъла на ЗЗЛД са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

10.2. Modeteka е вписано като администратор на лични данни в електронния регистър на Комисията за защита на личните данни под номер 421015.

10.3. Целта на събирането и обработването на личните данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техните Акаунти, (1) поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани Продукти, фактуриране, разрешаване на спорове с клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им, уведомяването на клиента относно статуса на Поръчките им, други търговски дейности (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS, включително рекламиране на Продуктите, маркетингови, рекламни, медийни дейности и (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на проджабите и потребителското поведение.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на Modeteka клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Modeteka и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати по-горе.

10.5. С предоставянето на свои лични данни на Modeteka (включително и-мейл) клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Modeteka или трети лица, които са партньори на Modeteka и са доставчици на маркетинг услуги, както и други дружества, с които Modeteka може да разработи общи програми за офертиране на Продуктите на пазара.

10.6. Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби.

10.7 Лицата, чиито лични данни се обработват от Modeteka, имат право на достъп и право да поискат коригиране на отнасящите се до тях лични данни, обработвани от Modeteka, както и да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

10.8 Modeteka, с цел осигуряване на възможно най-добра защита срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, използва необходимите технологични и организационни мерки, отговарящи на изискванията на българското законодателство.

11.РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва да се свържете с Modeteka.
11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, променяйки настройките в акаунта си или свързвайки се с Modeteka по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефон или по пощата. 

12.ГАРАНЦИИ

Ако има дефекти в стоките, които сте закупили, Modeteka ще спази всички законови разпоредби за гаранциите. Ако имате оплакване относно явни дефекти, свързани с материята или изработката на стоките, които сте получили, включително повреди, възникнали при транспортирането, моля, уведомете ни, като ни изпратите стоките обратно без забавяне.

13.ОТГОВОРНОСТ

13.1 Нищо в тези Условия не изключва или ограничава отговорността на Modeteka по отношение на проблеми, за които би било незаконно за нас да ограничим или изключим нашата отговорност.

13.2 Нашата максимална отговорност към Вас за всякакви загуби или щети, произтичащи във връзка с Вашата поръчка на hm.com, ще бъде ограничена до общата цена на Вашата поръчка.